Honderd bedrijven kunnen een huis bouwen, maar om een thuis te bouwen heb je Van Campen nodig.

     

Navigation


HAN


Van passiefhuizen tot energieleverende woningen metCradle2Cradle materiaalgebruik" RAAK-project

Mede door deelname aan dit project willen wij als ontwikkelend bouwbedrijf een actieve bijdrage leveren aan kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebied van – de toepassing van – duurzame energie binnen de gebouwde omgeving. Dankzij dit project wordt kennis ontwikkeld, waarmee voldaan kan worden aan de wens van de overheid, om in 2020 alleen nog energieneutrale woningen te bouwen.” (Zie ook het lenteakkoord uit 2008.) 

Van Campen Bouwgroep is gevraagd om als stuurgroeplid van de betrokken MKB-bedrijven een bijdrage te leveren aan dit project.

Hoeveel energieneutrale woningen staan er anno 2020 in Nederland? Als het aan de overheid ligt heel veel want: de wens is, om in 2020 alleen nog energieneutrale woningen te bouwen. Deze ontwikkeling wekt niet alleen enthousiasme binnen de bouwwereld in de Achterhoek, maar doet tegelijk de behoefte voelen, aan het vergroten van kennis omtrent de bouw van passiefhuizen en nulwoningen, in combinatie met duurzaam materiaalgebruik.”

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) afdeling bouwkunde,  Expertisecentrum Energieneutraal Bouwen, zal via het nieuwe project Energieneutraal Bouwen in de Achterhoek alvast een voorzet doen. De Fachhochschule Münster, Woningcorporatie Wonion en enkele mkb-bedrijven werken samen aan dit project. Het project richt zich op kennisontwikkeling door het ontwerpen en de realisatie van zes zeer energiezuinige woningen in Varsseveld.

Mede door de internationale samenwerking, met als doel de kennisuitwisseling, heeft dit zogenoemde Raakproject een Europese subsidie verkregen.

Meer op: HAN Bouwkunde project Energieneutraal Bouwen kan van start

Artikel in de Gelderlander d.d. 17-02-2011

 

 
Van Campen Bouwgroep B.V.
Dr. Grashuisstraat 28-30
7021 CL Zelhem

Tel.: (0314) 62 28 82