Honderd bedrijven kunnen een huis bouwen, maar om een thuis te bouwen heb je Van Campen nodig.

     

Navigation


Duurzaam Bouwen

 

Visie

Algemeen

Duurzaam Bouwen is een aspect dat sinds de jaren ’90 in opkomst is. Binnen Van Campen Bouwgroep zijn wij daar de afgelopen jaren ook druk mee bezig geweest en hebben er de nodige ontwikkelingen plaatsgevonden.

Bij Duurzaam Bouwen kunt u denken aan het gebruik van verantwoorde materialen, hergebruik van materialen en innovatieve mogelijkheden op installatietechnisch gebied. Maar ook bijvoorbeeld de levensduur van een woning, waarbij zonder al teveel ingrepen een andere functie aan toegekend kan worden, is een belangrijk onderdeel binnen dit vooruitstrevende concept. 

“Duurzaam bouwen = toekomstbestendig bouwen!”

Toekomstbestendig bouwen, een breed begrip en naar ons inziens de juiste vertaling van Duurzaam ontwikkelen en Bouwen. Onder toekomstbestendig verstaat Van Campen Bouwgroep bouwen naar de behoefte en functie gericht op de levensduur van het product. Naast dit criterium is op het niveau van ontwerp en uitvoering,  de energetische balans en het verantwoord toepassen van materialen, beter nog grondstoffen, erg belangrijk.  Deze visie streven wij na met passie voor de toekomst, waarbij wij ervan overtuigd zijn, dat dit perspectief biedt voor mens en milieu.

Mogelijkheden

Van Campen Bouwgroep is een innovatief bedrijf. U mag van ons een stuk kennis verwachten van de huidige, gangbare bouwmethodieken en tevens op het gebied van passief, energieneutraal, energieleverend en Duurzaam Bouwen.

Met betrekking tot Duurzaam Bouwen zijn wij zelf in staat te rekenen en ontwerpen met de PHPP- en GPR-methode en passen we deze naast de EPC-norm toe. Voor wat betreft de materialisatie zijn wij bekend met Cradle to Cradle en kunnen wij dit implementeren in projecten.”

 
Van Campen Bouwgroep B.V.
Dr. Grashuisstraat 28-30
7021 CL Zelhem

Tel.: (0314) 62 28 82