Honderd bedrijven kunnen een huis bouwen, maar om een thuis te bouwen heb je Van Campen nodig.

     

Navigation


Cradle to cradle

 

 


“Cradle-to-Cradle Masterclass Achterhoek 2011”

“Met oog op de veranderingen in de bouw in zowel de uitvoering, als de ontwerpuitgangspunten was dit voor Van Campen Bouwgroep dé mogelijkheid om kennis en kunde op het gebied van cradle to cradle te vergaren.

Commercieel directeur Edo van Campen en technisch planvoorbereider Mark Evers hebben in de periode februari tot april actief deelgenomen aan deze opleiding en een masterclass certificaat behaald.”

 In samenwerking met Fontys Internationale Hogeschool Economie organiseert Smart Group een Cradle-to-cradle masterclass voor het bedrijfsleven. De masterclass geeft een volledig inzicht in de verschillende aspecten van cradle-to-cradle, waarbij steeds een vertaalslag wordt gemaakt naar uw eigen bedrijf.

De uitvoering van Cradle to Cradle (C2C) hangt hier nauw mee samen. Het richt zich op een bedrijfsvoering die zo min mogelijk afvalstoffen achterlaat, met het oog op een ecologisch verantwoorde samenleving, ook voor de lange termijn.

In acht modules komen de mogelijkheden voor duurzaam denken in uw eigen organisatie aan bod. De effecten die er worden nagestreefd zijn:

  •  Ontplooiing van medewerkers in de richting van duurzaamheid.
  •  Duurzame innovaties voor continuïteit op de langere termijn.
  •  Het bevorderen van de trots van de medewerkers op uw duurzame organisatie.

 

       

Uitreiking aan Edo van Campen.            Uitreiking aan Mark Evers.

 

 
Van Campen Bouwgroep B.V.
Dr. Grashuisstraat 28-30
7021 CL Zelhem

Tel.: (0314) 62 28 82