E-mail:

Een echt familiebedrijf!

Projecten

Doesburg 93 all-electric woningen

Project betreft een Design & Build opdracht waarin zowel voor de openbare ruimte als voor de woningen een ontwerp is gemaakt en ten uitvoering wordt gebracht. De herstructureringsopgave betreft de sloop van 95 grondgebonden PeGe woningen en de nieuwbouw van 93 gasloze all-electric energieneutrale levensloopbestendige- en eengezinswoningen. De woningen zijn integraal ontworpen op basis van Total Cost of Ownership (TCO) en zodanig uitgevoerd dat deze voldoen aan de netto warmtevraag-eis van de EPV voorwaarden. Eveneens zijn voorzieningen opgenomen om opwarming van de woning tegen te gaan. De communicatie naar de huurders is volledig door ons verzorgt waarbij onder andere individuele afspraken zijn gemaakt met alle huurders, informatieavond(en) zijn gehouden en kijkmoment(en) op de bouwplaats hebben plaatsgevonden.

Opdrachtnemer:

Optimum plus


Opdrachtgever

Woonservice IJsselland

Architect

ARX

Terug

Braamt, 16 NOM woningen Zevenaar, nieuwbouw Blik op de Bongerd Kilder Cedric Mardonstraat 5 huurwoningen

Recente projecten